Stratos Pizzéria (Sainte-Marguerite)

Salle à manger

Dimanche: 7 h à 22 h

Lundi: 6 h à 22 h

Mardi: 6 h à 22 h

Mercredi: 6 h à 22 h

Jeudi: 6 h à 23 h

Vendredi: 6 h à 23 h

Samedi: 7 h à 23 h

 

Comptoir livraison

Dimanche: 11 h à 2 h am

Lundi: 11 h à 2 h am

Mardi: 11 h à 2 h am

Mercredi: 11 h à 2 h am

Jeudi: 11 h à 3 h am

Vendredi: 11 h à 3 h am

Samedi: 11 h à 3 h am

  • Facebook